pl en

Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) przekazuję poniższe informacje w wykonując tym samym obowiązek nałożony w treści art. 13 RODO.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HIKOEMON Sp. z o. o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska, NIP: 527 290 39 02 (dalej: Administrator).

2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 1. pisemnie: HIKOEMON Sp. z o. o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska
 2. w drodze korespondencji e-mail: hikosake@hikoemon.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

 1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (realizacja zamówień),
 2. spełnienia obowiązków rachunkowych, fiskalnych (prawnie uzasadniony interes),
 3. reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru,
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń,
 5. dokonywania zapłaty.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora z uwagi na charakter wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz charakter usług.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez Administratora jest:

 1. konieczność przetwarzania do wykonania usługi/umowy,
 2. konieczność wywiązania się z obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze np. trzymanie faktur celem wypełnienia obowiązku fiskalnego,
 3. konieczność przetwarzania wynika z prawnie uzasadnionego celu Administratora,
 4. wyrażona przez Państwo zgoda.

5. Państwa dane mogą być przekazane dostawcom Administratora np. w zakresie usług IT, usług księgowych.

6. Państwa dane są przetwarzane celem realizacji zobowiązań wynikających z pkt 3 powyżej, jak również później aż do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem usługi, umowy albo do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego Administratora do przechowywania danych.

7. Przysługuje Państwu szereg praw związanych z Państwa danymi osobowymi tj.:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. prawo usunięcia Państwa danych osobowych,
 3. prawo usunięcia Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ze wskazanych praw mogą Państwo skorzystać kierując żądanie na adres korespondencyjny oraz e-mailowy Administratora podany w punkcie 2 powyżej.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W chwili gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny